Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norsk atlantisk oppdrettslaks

(Salmo salar)

Tilgjengelig i alle størrelser fra 1-2 kg til 9+ kg. Kan leveres hele året som fersk eller frosset. Fisken er sløyd og vanligvis med hode, men kan også leveres uten gjeller og uten hode.

Regnbueørret

(Oncorhynchus mykiss)

Tilgjengelig i størrelse 1-5 kg og kan leveres mesteparten av året som fersk eller frosset. Fisken er sløyd og vanligvis med hode, men kan også leveres uten hode.

Arktisk røye

(Salvelinus aplinus)

Tilgjengelig i begrensede mengder i størrelsene 3-500 g, 5-800 g og 800+ g, sløyd og med hode som fersk eller frosset vare.